Corpus callosum

Corpus callosum (dále jen CC) je největší a nejdůležitější mozková komisura (spojení), obsahující 200 až 300 milionů vláken (myelinizovaných – proto je corpus callosum bílé). Je největším a nejlépe organizovaným traktem bílé hmoty mozkové v lidském mozku.
Vzájemně spojuje kůru pravých a levých čelních, temenních a okcipitálních laloků hemisfér, čímž umožňuje přenos vzruchů z jedné hemisféry do druhé a součinnost obou hemisfér. Zatímco ze spánkových laloků spojují vlákna corpus callosum jen sluchové korové oblasti, ostatní spánkové oblasti jsou spojeny v přední komisuře (commissura anterior).

V průměrném dospělém mozku člověka představuje CC přibližně 2 – 3% všech nervových vláken mozkové kůry. Primární funkcí corpus callosum je integrovat motorické, sensorické a kognitivní informace mezi levou a pravou hemisférou. Zároveň se však díky inhibiční (potlačující) funkci svých vláken podílí i na rozdělení úkolů hemisférám.

Pokud jde o funkci CC u dětí, předpokládá se, že hraje významnou roli v lateralizaci mozku v období dětství. Studie rovněž ukazují, že CC se aktivně podílí na pohybu očí. Informace o očních svalech a sítnici se shromažďují v této struktuře, a posílají do příslušné oblasti mozku, kde jsou zpracována. I když tuto informaci zpracovávají obě hemisféry, corpus callosum zajišťuje, že tok informací mezi oběma hemisférami je rychlý a přesný.

vice informací